Բնակչության մահացությունն ըստ պատճառների
Նշեք ձեր ընտրածները և ընտրեք աղյուսակը և ֆայլի ֆորմատը . Նշման հուշումներ

Աստղանիշով նշված փոփոխականների համար դուք պետք է ընտրեք առնվազն մեկ արժեք:

ըստ հիվանդությունների Ընտրեք նվազագույնը մեկ արժեք

Ամբողջ 27 Ընտրված

Որոնել

տարիների Ընտրեք նվազագույնը մեկ արժեք

Ամբողջ 10 Ընտրված

Որոնել


Ընտրված տվյալների վանդակների քանակը՝(թույլատրված առավելագույն քանակն է)

Էկրանին ներկայացումը սահմանափակվում է 1,000 տողով և 30 սյունակով


Ընտրված վանդակների թիվը գերազանցում է թույլատրված մաքսիմումը 100,000
Հետադարձ կապ

Տեղեկատվություն

Միավոր
100 000 բնակչի հաշվով
Կոնտակտային տվյալներ
Առողջապահության տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն, ՀՀ ԱՆ Ս.Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ, ՀՀ, 0051, ք.Երևան, Կոմիտասի փ. 49/4, Հեռ.՝ +374 10 23-69-11, Էլ. փոստ՝ info@nih.am
Reference time
տարեկան
Ստեղծման ամսաթիվ
10.05.2018
Աղբյուր
Առողջապահության տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն '' Առողջություն և Առողջապահություն'' վիճակագրական տարեգիրք
Մատրիքս
M 01
Տվյալների բազա
NIH_DB
Ծանոթագրություններ

Տողատակի ծանոթագրություններ

Տեղեկատվությունն օգտագործելու դեպքում կատարել հղում